हेटौँडास्थित सन्चो अस्पतालका चिकित्सकहरूमाथि बिरामीका आफन्तले कुटपिट गरेको विरोधमा देशभरी सेवा प्रभावित हुनुलाई के भन्नुहुन्छ ?

author
हेटौँडास्थित सन्चो अस्पतालका चिकित्सकहरूमाथि बिरामीका आफन्तले कुटपिट गरेको विरोधमा देशभरी सेवा प्रभावित हुनुलाई के भन्नुहुन्छ ?
author

Other Polls