गैह्रिगाउँ दिब्य : मिलका दोलखाका सुरक्षा गार्ड कुमार भुजेलसहित चार जना हत्यारालाई कस्तो कारवाही हुनुपर्छ ?

author
गैह्रिगाउँ दिब्य स : मिलका दोलखाका सुरक्षा गार्ड कुमार भुजेलसहित चार जना हत्यारालाई कस्तो कारवाही हुनुपर्छ ?
author

Other Polls