प्रहरीको अनुमतिविना प्रहरी पोशाक प्रयोग गरी भिडियो वा चलचित्र नवनाउँन चेतावनी दिनुलाई के भन्नुहुन्छ ?

author
प्रहरीको अनुमतिविना प्रहरी पोशाक प्रयोग गरी भिडियो वा चलचित्र नवनाउँन चेतावनी दिनुलाई के भन्नुहुन्छ ?
author

Other Polls