मेयर बालेनको एक वर्षे कार्यसम्पादन कस्तो लाग्यो ?

author
मेयर बालेनले केएमसीको फोहोर व्यवस्थापन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेजस्तो लाग्छ ?
मेयर बालेनले टुकुचा खोलाको व्यवस्थापन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेजस्तो लाग्छ ?
मेयर बालेन्द्र शाहले सडक पार्किङको समस्या सफलतापूर्वक व्यवस्थापन गरेका छन् ?
मेयर बालेन्द्र शाह वास्तविक कामभन्दा स्टन्टमा बढी चासो राख्छन् भन्ने भनाइसँग तपाईं सहमत हुनुहुन्छ ?
एक वर्षे कार्यसम्पादनका आधारमा मेयर बालेनलाई कति अङ्क दिनुहुन्छ ?
author