एमसीसी पारित होला कि नहोला ?

Apr 18, 2021 ५ बैशाख, २०७८

एमसीसी पारित गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा अझै असमझ्दारी छ । एमसीसी पास गरे नेपालमा फाइदा भन्दा नोक्सान भएकोले धेरै यसको विरुद्ध छन् ।