कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? विजय कुमार सरावगी
Approved Disapproved