कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? उज्वल कृष्ण श्रेष्ठ
Approved Disapproved