कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? तुल्सी राम शर्मा
Approved Disapproved