कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? तिल कुमार मेन्याङवो [लिम्बु]
Approved Disapproved