कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? टिका कुमारी बस्याल
Approved Disapproved