कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? धोज नारायण लिम्बु
Approved Disapproved