कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? टिकाराम खड्का
Approved Disapproved