कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? सोविता गौतम
Approved Disapproved

परिचय


१. अधिवक्ता भई काम गरेको २. पत्रकारिता भई काम गरेको ३. सामाजिक संघसंस्थामा मुख्य भुमिकामा रही बोर्ड संचालन गरेको ४. पर्यटन व्यवसाय संचालन गरेको