५२ Year लुम्बिनी प्रदेश Bardiya Samanupatik
कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? शोभा ज्ञवाली
Approved Disapproved