कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? श्याम बहादुर लिम्वु
Approved Disapproved