कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? शत्रुधन प्रसाद सिंह
Approved Disapproved

परिचय


पर्यटन क्षेत्र राज्य मन्त्री भई काम गरेको ।