कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? शान्ती देवि ढकाल
Approved Disapproved