कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? शम्शेर राई
Approved Disapproved