कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? शैलेन्द्र मान बज्राचार्य
Approved Disapproved