कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? सावित्रा देवी अर्याल
Approved Disapproved