कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? सरस्वती खड्का
Approved Disapproved