कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? सन्त बहादुर लिम्बु
Approved Disapproved