कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? सुबोध चन्द्र शाह
Approved Disapproved