कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? रत्‍न बहादुर खत्री
Approved Disapproved