कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? रत्न बहादुर लिम्बु
Approved Disapproved