कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? रामजी प्रसाद घिमिरे
Approved Disapproved

परिचय


समाजसेवामा ४० वर्ष काम गरेको, मानव अधिकारको रक्षाको क्षेत्रमा १२ वर्ष काम गरेको, शान्ति समितिको संयोजक भई २ वर्ष र सदस्यको रुपमा ७ वर्ष काम गरेको, २०३६ सालदेखि हालसम्म परिवर्तनका लागि राजनीतिक आन्दोलनको नेतृत्व गरेको