कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? रमेश रिजाल
Approved Disapproved

परिचयसांसद 15 वर्ष पार्टी सभापति केन्द्रिय सदसय मधेश प्रदेश संयोजक