कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? रामेश्‍वर श्रेष्ठ
Approved Disapproved