कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? राम श्रेष्‍ठ चौधरी
Approved Disapproved