कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? राम कृष्ण त्वायना
Approved Disapproved