कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? राम कुमारी बि.क
Approved Disapproved