कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? राम चन्द्र कार्की
Approved Disapproved