कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? राजीव बिक्रम शाह
Approved Disapproved

परिचय


संविधान सभा सदस्य २०७० देखि २०७४ सम्म, अध्यक्ष नेपाल एथलेटिक संघ दुई कार्यकाल, NLG,NLICL AND RLFL, पूर्व संचालक सदस्य