कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? राजेन्द्र मान श्रेष्‍ठ
Approved Disapproved