कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? प्रचण्ड विक्रम न्यौपाने
Approved Disapproved