कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? मित्रलाल वस्याल
Approved Disapproved