कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? मन्जली शाक्य बज्राचार्य
Approved Disapproved