कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? मन कुमारी लिम्बु
Approved Disapproved