कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? मोहन बहादुर क्षेत्री
Approved Disapproved