कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? मचिन्द्र कुमार लिम्वू
Approved Disapproved