कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? लक्ष्मण लाल कर्ण
Approved Disapproved