कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? लाल प्रसाद साँवा लिम्बू
Approved Disapproved

परिचय


२०७४ सालमा निर्वाचित संघिय सांसद