कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? किशोर चन्द्र दुलाल
Approved Disapproved

परिचय


शिक्षण २० वर्ष, जिल्ला विकास समिति तेह्रथुमको सभापति- ५ वर्ष, राजनैतिक दलमा संगठित-४२ वर्ष