कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? खिमलाल देवकोटा
Approved Disapproved