कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? कविन्द्र शेर्मा लिम्बु
Approved Disapproved