कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? कविन्द्र बुर्लाकोटी
Approved Disapproved