84 वर्ष स्वतन्त्र सुदूरपश्चिम प्रदेश Dadeldhura क्षेत्र नम्बर-1
कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? कर्ण सिंह रावल
Approved Disapproved