कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? कर्ण बहादुर मल्ल
Approved Disapproved