कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? कमला दर्नाल
Approved Disapproved