कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? जय चन्द्र प्रकाश पटेल
Approved Disapproved